Skul­de­røvel­ser 2

BRA FOR: Lind­rer sti­ve skuld­re og spen­nin­ger i øvre del av ryg­gen

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - OG VRI

Dis­se øvel­se­ne åp­ner brys­tet og opp­mun­t­rer til dyp pus­ting. De er vel­dig nyt­ti­ge hvis du sit­ter mye ved skrive­bor­det el­ler bak rat­tet. Hvil hen­de­ne på lå­re­ne og pust 2-3 gan­ger mel­lom hver øvel­se.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.