Fotøvel­ser

BRA FOR: Be­ve­gel­se i led­de­ne

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - PEK, STREKK OG VRI

Dis­se øvel­se­ne lø­ser opp stiv­het og sti­mu­le­rer fly­ten av pra­na i krop­pen din. Be­ve­gel­se­ne er små, men fo­ku­ser på å syn­kro­ni­se­re be­ve­gel­se og pust mens du ut­fø­rer dem. Lukk øyne­ne slik at du kan ret­te opp­merk­som­he­ten mot be­ve­gel­ser og fø­lel­ser i bein, ledd­bånd, ledd og musk­ler. Prøv også å bli be­visst på energi­fly­ten i krop­pen din.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.