Bein­øvel­ser

BRA FOR: Flek­si­bi­li­te­ten i bein og hof­ter

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - STREKK OG LØFT

Dis­se tøy­in­ge­ne er spe­si­elt fo­ku­sert på flek­si­bi­li­tet i bein og hof­ter, og styr­ker ma­gen og kors­ryg­gen etter­som de strek­ker hof­te- og lår­musk­ler. De sti­mu­le­rer også strøm­men av ener­gi i krop­pen og er en god øvel­se i dyp og re­gel­mes­sig pust sam­ti­dig som du hol­der en po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.