Lig­gen­de vri

BRA FOR: Lø­ser opp spen­nin­ger i rygg og rygg­rad

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - JATHARA PARIVRTANASANA

Jathara be­tyr mage, buk el­ler tarm, og parivrtana be­tyr å snu el­ler rul­le. Den­ne enk­le rygg­vrid­nin­gen er bra for for­døy­el­sen si­den den mas­se­rer or­ga­ne­ne i ma­gen. Den er også en for­gjen­ger til vrid­nin­ge­ne på side 96-99 og 136-137.

1 Ligg på ryg­gen og strekk ar­me­ne dine ut i skul­der­høy­de. Pust inn og bøy knaer­ne mot brys­tet. Hold ho­det rett og på lin­je med rygg­ra­den, ha­ken mot brys­tet. Hold po­si­sjo­nen i opp­til ett mi­nutt på hver side

2 Pust ut mens du vrir knaer­ne til venst­re og sving ho­det til høy­re. Hold stil­lin­gen og pust inn. Vri knaer­ne og ho­det til­ba­ke til midt­en.

3 Pust ut, senk knaer­ne til høy­re og vri ho­det til venst­re. Hold stil­lin­gen i opp­til ett mi­nutt på hver side.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.