Rør i gry­ta

BRA FOR: Åp­ner bek­ken, hof­ter og kors­rygg

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne øvel­sen styr­ker mage­musk­le­ne og for­plant­nings­or­ga­ne­ne. Den dy­na­mis­ke øvel­sen har en var­men­de ef­fekt på musk­le­ne og vir­ker lett sti­mu­le­ren­de på hjer­te- og kar­sys­te­met.

2 Pust inn mens du le­ner deg bak­over. Be­ve­gel­sen skal kom­me fra hof­ter og mid­je og va­ere dy­na­misk og fly­ten­de.

4 Når du er til­ba­ke til midt­en har du full­ført en run­de. Gjør 5–10 run­der mot høy­re, og gjen­ta sam­me an­tall mot venst­re.

3 Pust ut og strekk deg mot venst­re. Du skal be­ve­ge deg frem og til­ba­ke i en myk sir­ku­la­er be­ve­gel­se med klok­ken. Hold hen­de­ne fol­det og strekk krop­pen og ar­me­ne mot taer­ne.

1 Sitt med bei­na struk­ket ut til hver side. Fold hen­de­ne og strekk dem frem­over i bryst­høy­de. Pust ut mens du strek­ker deg mot høy­re.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.