HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

For å be­ve­ge deg dy­na­misk mel­lom de to po­si­sjo­ne­ne, pus­ter du inn i plan­ke og ut når du går inn i dow­n­ward fa­cing dog. Gjen­ta opp­til 15 gan­ger og hvil de­ret­ter i bar­nets po­si­sjon.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.