HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Syn­kro­ni­ser pus­ten med be­ve­gel­se­ne. Fo­ku­ser på å hol­de ba­lan­sen og strek­ke ut mid­jen og si­de­ne av krop­pen.

En av de størs­te for­de­le­ne med å gjø­re fjel­let med tøy­ing, er at øvel­sen sti­mu­le­rer til ut­dri­ving av va­eske­an­sam­lin­ger og slagg­pro­duk­ter fra krop­pen.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.