Kne mot bryst-ba­lan­se

BRA FOR: Styr­ker bein, ank­ler og føt­ter

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne ba­lanse­øvel­sen tre­ner opp ko­or­di­na­sjon og kon­sen­tra­sjon. Den tøy­er også hof­ter, kors­rygg og rygg­rad, og mas­se­rer or­ga­ne­ne i ma­gen.

Hold hvert trinn i 2–3 pust og gjen­ta med det and­re bei­net

1 Stå med føt­te­ne sam­let og ryg­gen rett. Fest blik­ket rett foran deg. Pust inn og løft høy­re bein så langt du kan med kne­et bøyd. Pust jevnt og finn ba­lan­sen. Pust 2–3 gan­ger.

2 Hold rundt for­si­den av høy­re kne og trekk bei­net mot brys­tet. Hold bei­net du står på rett og fo­ku­ser på å trek­ke høy­re bein na­er­me­re brys­tet når du pus­ter ut. Hold i 2–3 dype pust.

3 På ut­pust, senk ho­det mot kne­et og trekk kne­et mot hake el­ler pan­ne. Pust 2–3 gan­ger. Gjen­ta med det and­re bei­net.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.