Skul­der­stå­en­de

BRA FOR: Styr­ker rygg­ra­den

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - SARVAN­GASA­NA

Skul­der­stå­en­de er en in­ver­tert stil­ling som er guns­tig for hele krop­pen (sar­va be­tyr «hel» og anga be­tyr «kropp») for­di den sti­mu­le­rer og ba­lan­se­rer skjold­brusk­kjer­te­len. Den trek­ker også nytt, ok­sy­gen­rikt blod til ho­det og hjer­nen. Po­si­sjo­nen kal­les noen gan­ger for alla asana­ers dron­ning el­ler mor.

3 Fort­sett å pus­te inn mens du løf­ter hof­te­ne og brys­tet. Du kan hjel­pe til med ar­me­ne ved å for­sik­tig pres­se dem mot gul­vet.

1 Ligg på ryg­gen med bei­na ut­strakt og ar­me­ne langs si­de­ne, hånd­fla­te­ne ned. Nak­ken skal strek­kes, trekk ha­ken lett mot brys­tet.

2 Løft bei­na på inn­pust, hold føt­te­ne bøyd og ryg­gen pres­set mot gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.