HVA SIER GURUEN?

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Hvis du har høyt blod­trykk, bør du stop­pe ved trinn 2. Hold al­bu­ene så tett sam­men som du kla­rer, og hen­de­ne på kors­ryg­gen. Da blir det let­te­re å hol­de ba­lan­sen og krop­pen rett. Hold ho­det av­slap­pet og rett, og bein og føt­ter sam­let.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.