Å job­be i stil­lin­gen

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Du kan ut­vik­le stil­lin­gen ved å pus­te og sen­ke høy­re bein bak ho­det mot gul­vet. Hold venst­re bein rett opp­over. Pust inn mens du løf­ter bei­net igjen, og senk venst­re bein på ut­pust. Gjen­ta noen gan­ger.

po­si­sjo­ner Beslek­te­de Tre­et (s 100) Plo­gen (s 70–71) Fis­ken (s 72–73) til bro (s 122–123) Skul­der­stå­en­de 4 Støtt ryg­gen med hen­de­ne, ha al­bu­ene pa­ral­lelt med skuld­re­ne og hen­de­ne lig­gen­de flatt på ryg­gen, fing­re­ne skal peke opp mot mid­jen. Trekk...

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.