Fis­ken

BRA FOR: Tøy­er nak­ken og rygg­ra­den og åp­ner brys­tet

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere - MATSYASANA

Fis­ken er mot­sat­sen til skul­der­stå­en­de. Fis­ken tøy­er nak­ke og rygg­rad i mot­satt ret­ning som skul­der­stå­en­de og plo­gen, og løs­ner mus­kel­spen­nin­ger. Fis­ken gir også en dyp tøy­ing av ma­gens or­ga­ner og gjør at du bru­ker ånde­dretts­sys­te­met fullt ut. Det gjør at det­te er en god po­si­sjon for å lind­re ast­ma og luft­veis­syk­dom­mer.

3 Pust ut mens du sak­te fort­set­ter å sen­ke ho­det til is­sen be­rø­rer gul­vet. Prøv å leg­ge så lite vekt som mu­lig på ho­det ditt. Bruk ar­me­ne dine for å hol­de krop­pen løf­tet og fyll mage og bryst med luft. Hold po­si­sjo­nen i 30 se­kun­der og øk grad­vis til 2...

po­si­sjo­ner Beslek­te­de (s 68–69) Skul­der­stå­en­de Plo­gen (s 70–71) 2 Pust inn mens du pres­ser hen­der og un­der­ar­mer inn­over, løft brys­tet så høyt du kan opp fra gul­vet og senk ho­det bak­over.

1 Ligg på ryg­gen og legg ar­me­ne un­der krop­pen med hen­de­ne un­der ba­ken og hånd­fla­te­ne ned. Ha al­bu­ene un­der mid­jen og skuld­re­ne av­slap­pet mot gul­vet. Hold bei­na sam­let og av­slap­pet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.