Av­slap­ning

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Når du lig­ger flatt på gul­vet igjen, rul­ler du ho­det sak­te fra side til side noen gan­ger for å løs­ne opp spen­nin­ger i nak­ken. Pust dypt et par gan­ger og hvil i savasa­na (side 31).

Hold stil­lin­gen i opp­til 30 se­kun­der og øk grad­vis til to mi­nut­ter 4 Når du skal av­slut­te, pus­ter du inn mens du pres­ser hen­der og un­der­ar­mer mot gul­vet. Løft ho­det og se mot taer­ne. Pust ut og la krop­pen syn­ke til­ba­ke til gul­vet.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.