Va­ria­sjo­ner av frem­over­bøy 1

BRA FOR: Tøy­er hofte­led­de­ne

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Dis­se frem­over­bøy­ene har de sam­me for­de­le­ne som den på for­ri­ge side (se side 74-75), men in­klu­de­rer også hofte­be­ve­ge­lig­het, som for­be­re­der krop­pen på å sit­te i medi­ta­sjons­stil­lin­ger. For å åp­ne hof­te­ne og låse opp kors­ryg­gen, kan du først tre­ne hofte­vug­ge og de­ret­ter hode til kne-bøy – den er også en god for­be­re­den­de po­si­sjon for sit­ten­de frem­over­bøy hvis musk­le­ne i bei­na og kors­ryg­gen er sva­ert sti­ve. Halv lo­tus med sit­ten­de frem­over­bøy el­ler pa­schi­mo-ta­nasa­na – ard­ha (halv) pad­ma (lo­tus) – gir en full strekk på krop­pens bak­side. Det­te har de sam­me for­de­le­ne som ho­det til kne-bøy på nes­te side, men for­bed­rer også be­ve­ge­lig­he­ten i hånd­ledd og kna­er, som også for­be­re­der krop­pen din for medi­ta­sjons­stil­lin­ger.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.