Bak­over­bøy

BRA FOR: Styr­ker mus­ku­la­tu­ren i rygg, nak­ke og skuld­re

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Asanas som bøy­er bak­over er både energi­gi­ven­de og re­vi­ta­li­se­ren­de. I til­legg til å styr­ke musk­le­ne i nak­ke, skuld­re og mage, gjør dis­se tøy­in­ge­ne ryg­gen flek­si­bel og sterk. De åp­ner brys­tet og styr­ker luft­vei­ene. Ba­k­over­bøy­ene sti­mu­le­rer le­ver­funk­sjo­nen, noe som gir en ren­sen­de ef­fekt på krop­pen. Det­te kan noen gan­ger føre til lett ube­hag som er helt ufar­lig og går raskt over. Bak­over­bøy har også en nev­ro­lo­gisk ef­fekt: Når sir­ku­la­sjo­nen øker i rygg­ra­den, strøm­mer mer ok­sy­gen til rygg­mar­gen. Den­ne ener­gi­en fø­res vi­de­re til hjer­nen, og gjør deg mer vå­ken og ener­gisk.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.