Sfinxen

BRA FOR: Styr­ker mus­ku­la­tu­ren i rygg, nak­ke, skuld­re og mage

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Den­ne po­si­sjo­nen min­ner om en sfinks i for­men. Det er en skån­som po­si­sjon som er god for stiv rygg, og den er en god for­be­re­del­se for ko­bra. Gjen­ta trinn 1 og 2 fle­re gan­ger, el­ler hold trinn 2 i 3-5 mi­nut­ter.

2 Strekk hånd­fla­te­ne og un­der­ar­me­ne frem­over slik at over­ar­me­ne lig­ger vin­kel­rett mot un­der­ar­me­ne og al­bu­ene er på lin­je med skuld­re­ne. Du kan hol­de den­ne po­si­sjo­nen gjen­nom noen pust, gjen­ta fle­re gan­ger el­ler hol­de po­si­sjo­nen i 3-5 mi­nut­ter. Pust...

1 Ligg på ma­gen, løft brys­tet og hold rundt over­ar­me­ne for å måle rik­tig av­stand mel­lom al­bu­ene. Beslek­tet po­si­sjon Ko­bra (s 84–85)

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.