Balanse­vri på tå

BRA FOR: Styr­ker føt­te­ne og gir bed­re be­ve­gel­se i taer­ne

Yoga for alle - - Øvelser For Nybegynnere -

Å ba­lan­se­re på taer­ne styr­ker ank­ler og kna­er, og for­be­re­der bei­na for medi­ta­sjons­stil­lin­ger. Vrid­nin­gen på­vir­ker rygg­ra­dens flek­si­bi­li­tet, gir en mild mas­sa­sje til de ind­re or­ga­ne­ne og bi­drar til bed­re ba­lan­se. Start med å full­fø­re trinn 1 og 2 i øvel­sen og jobb de­ret­ter med trinn 3.

3

Start fra midt­en (som i trinn 1). Vri krop­pen til høy­re på ut­pust og legg venst­re al­bue på ut­si­den av høy­re lår. Hold al­bu­ene i en rett lin­je og legg hen­de­ne sam­men foran brys­tet. Se opp. Pust 5 gan­ger og gjen­ta på den and­re si­den.

1

Stå med bøy­de kna­er. Legg vek­ten på taer­ne og finn ba­lan­sen. Sett sam­men hen­de­ne som i bønn. La hof­te­ne be­rø­re haele­ne, hold rygg­ra­den rett og lå­re­ne sam­let. Fo­ku­ser øyne­ne dine på et punkt rett foran deg og pust 2 gan­ger.

2

Vri krop­pen til høy­re på ut­pust. Pust inn, kom til­ba­ke til midt­en og vri til venst­re. Gjen­ta 3 gan­ger på hver side, be­veg deg i takt med pus­ten.

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.