Bro­en

Yoga i hverdagen - - Innhold -

l Ligg på ryg­gen med stra­ke bein og ar­me­ne ut­strakt, ca. 30 cm bort fra si­de­ne, med hånd­fla­te­ne opp­over. Plas­ser fot­så­le­ne på gul­vet, rett un­der knær­ne, i hofte­bred­des av­stand og pa­ral­lel­le. Sjekk at knær­ne også er i hofte­bred­des av­stand.

l Ta et ånde­drag, så, på ut­pust, vipp hale­bei­net opp­over idet du løf­ter ba­ken opp fra gul­vet og ryg­gen opp fra mat­ten en vir­vel om gan­gen. Fold hen­de­ne og hvil hen­de­ne på gul­vet un­der over­krop­pen, med stra­ke ar­mer. Trekk skuld­re­ne sam­men og pust inn i brys­tet.

l Rull skuld­re­ne opp, til­ba­ke og ned, og for­leng nak­ken. Press ar­me­ne ned i mat­ten, og kon­sen­trer deg om å sky­ve ned gjen­nom føt­te­ne for å løf­te gjen­nom hjer­tet. Pass på at hof­te­ne fort­satt er vann­ret­te.

l Ta yt­ter­li­ge­re fem dype ånde­drag ned i ma­gen, løs­ne fing­re­ne og før ar­me­ne til si­de­ne. På nes­te ut­pust, slipp sak­te ryg­gen ned på gul­vet igjen, vir­vel for vir­vel. Slipp bei­na sak­te og legg dem stra­ke på gul­vet med føt­te­ne i be­ha­ge­lig av­stand fra hver­and­re.

Siva­nan­da-ge­vinst

Bro­en er en mot­satt stil­ling av Plo­gen og gjør rygg­ra­den my­ke­re.

For­de­ler: l Lind­rer ut­mat­tet­het l Styr­ker ryg­gen l Åp­ner brys­tet

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.