Resto­ra­tiv vri

DET­TE TREN­GER DU: YO­GAP­UTE

Yoga i hverdagen - - Innhold -

Tips

For å gjø­re vri­en dy­pe­re, snu ho­det i mot­satt ret­ning av bei­na, og hvil på si­den av an­sik­tet på yo­gap­u­ten. Du kan leg­ge et sam­men­bret­tet tep­pe un­der ho­det/kin­net hvis det fø­les mer be­ha­ge­lig.

l midt­en Plas­ser av en mat­ten. yo­gap­ute Sitt på med langs ryg­gen på mot kort­enden, og smyg venst­re rumpe­ball inn på pu­ten, slik at venst­re lår er pa­ral­lelt med den, knær­ne bøyd og venst­re fot­såle hvi­ler mot høy­re lår.

l På en ut­pust, for­leng rygg­ra­den, og, idet du pus­ter ut, vri deg mot venst­re og gå med hen­de­ne for­over idet du bøy­er deg fra hof­te­ne for å hvi­le midt­en av brys­tet over pu­ten.

l Legg hen­de­ne over hver­and­re på pu­ten og hvil pan­nen på hen­de­ne med al­bu­ene på gul­vet. Dra skul­der­bla­de­ne ned og til­ba­ke slik at hal­sen får god plass, og la nak­ken bli lang.

l Pust jevnt og mykt inn i ryg­gen og

ribbei­na, og slipp deg dy­pe­re inn i vri­en på ut­pus­ten.

l Etter et par mi­nut­ter byt­ter du side. Når du er klar for å kom­me ut av po­si­sjo­nen, press ned gjen­nom hen­de­ne for å løf­te deg, flytt yo­gap­u­ten til side og hvil i en kom­for­ta­bel sittestilling i noen få ånde­drag.

For­de­ler: l Gir hjer­nen hvi­lel Fri­gjør musk­ler i kors­ryg­genl Er svakt «av­gif­ten­de» l Re­gu­le­rer pus­ten

Newspapers in Norwegian

Newspapers from Norway

© PressReader. All rights reserved.