Pi­den a Ortega ‘po­ner fin a la vio­len­cia’

Crítica - - Mundo - • Ma­na­gua/ACAN-EFE

Cien­tos de ma­ni­fes­tan­tes sa­lie­ron hoy a las ca­lles de Ma­na­gua, ca­pi­tal de Ni­ca­ra­gua, pa­ra pe­dir al pre­si­den­te Da­niel Ortega que "pon­ga fin a la vio­len­cia" y exi­gir su re­nun­cia al po­der.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Panama

© PressReader. All rights reserved.