ÁM­BAR +CAN­CÚN

MUL­TI­CO­LO­RES

High Class - - Hc/Sociales -

Tro­pi­ca­lia, la nue­va co­lec­ción de Ám­bar, sa­ca ins­pi­ra­ción de la per­fec­ta geo­me­tría oculta en la na­tu­ra­le­za con exu­be­ran­tes fo­lla­jes y aves mul­ti­co­lo­res con des­te­llos me­tá­li­cos. Acom­pa­ñó Can­cún con tra­jes de ba­ño gla­mo­ro­sos, con el in­fal­ta­ble ani­mal print.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.