EL CÓM­PLI­CE DE MO­DA PER­FEC­TO

High Class - - Publinota -

Una pre­sen­cia. El bri­llo. Un pris­ma del que na­ce el co­lor. Ra­dian­te. Una his­to­ria de luz que co­mien­za en 1981, cuan­do na­ce el primer gloss de la ca­sa Dior rma­do Rou­ge Bri­llant. Un res­plan­dor que tras­to­ca los có­di­gos tra­di­cio­na­les del ma­qui­lla­je.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.