NUES­TRA TA­PA

High Class - - HC/EDITORIAL -

Di­rec­to­ra de ar­te y es­ti­lis­mo: Ga­brie­la Gar­cía Dol­dán Di­rec­to­ra de pro­duc­ción: Ama­lia Rivas Bi­gor­dá Pro­duc­ción: Bet­ha­nia Achón Fo­to­gra­fía: Ne­gib Giha Asis­ten­te de Fo­to­gra­fía: Gua­da­lu­pe Ha­lley Ma­ke up & Hair: San­dra Ri­quel­me, pa­ra Hair Club Mo­de­lo: San­tia­go Romeo pa­ra On Ma­na­ge­ment Pren­das y Ac­ce­so­rios: L'uo­mo

Newspapers in Spanish

Newspapers from Paraguay

© PressReader. All rights reserved.