“ES­TO SE VA A RE­SOL­VER”

Diario Expreso (Peru) - - Deportes -

El fla­man­te pre­si­den­te de la Co­pal, Car­los Neuhaus, evi­tó pro­nun­ciar­se al res­pec­to. “Ten­go co­no­ci­mien­to del te­ma, pe­ro no me pue­do que­dar atra­ca­do en el pa­sa­do. Mi te­ma es sa­car el pro­yec­to ade­lan­te y es­to se va a re­sol­ver”, di­jo.

Newspapers in Spanish

Newspapers from Peru

© PressReader. All rights reserved.