PAHALANG

Balita - - Libangan -

1. Katayuan 7. Handog 8. Los Angeles 9. Sigaw ng karatista 11. Huramentado 12. Unlaping panghinaharap 13. Hulapi 14. Ngalan ng babae 15. Buti 16. Remata 18. Dala sa balikat 21. Illinois, daglat 22. Simbolo ng bismuth 23. Layak 26. Nipa 28. Titis 29. Sulsol 31. Katagang pananong 33. Grupo ng mga sundalo 34. Huwad 35. Simbolo ng arsenic 36. Uso 37. Pag-iikutan ng dalawang sasabungin 38. Ospital

PABABA

1. Manong 2. Kasangkapan 3. Galaw ng dagat 4. Yapos 5. Pandiwa 6. Uri ng prutas 8. Luto sa tubig 10. Gapas 11. Banoy 12. Ginang 17. Kalap 19. Pinuno ng isang monasteryo 20. Inisin 24. Puting buhok 25. Supil 26. Ganid 27. Dukha 30. Salapi 32. Panimpla sa pagkain 37. Igsi ng palangga

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.