PAHALANG

Balita - - Libangan -

1. Bilis 6. Pagsisisi 10. Ngalang Muslim 11. Kakulangan 12. Isponsoran ang binyag 14. Garbo 15. Taga-Rome 16. Kapital ng Ilocos Sur 17. Pandiwa 18. Kuwero 19. Linta 22. Hindi nakakakita 23. T sa Abakada 24. Baro 25. Asawa, slang 27. Sabik 28. Laruang pambabae 29. Masalapi 30. Panghalip na paari 31. Yaon 32. Hollywood actor-director na Mel

PABABA

1. Sagot ang pag-aaral 2. Bibingkang itlog ng pato 3. Klase ng lutong ulam 4. Panghalip na paari 5. Tawag-banal 6. Dakong tabi ng katawan 7. Ideposito 8. Antas ng kapuruhan 9. Sakit sa balat 13. Katuwaan 16. Salitang BIR 18. Sisidlan 19. Dumistansiya 20. Si Matias 21. Matiyempo sa oras 22. Residensiya 23. Kapital ng Japan 24. Ebak 25. Tulong 26. Atim 28. Unlapi

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.