PAHALANG

Balita - - Libangan -

1. Pasinaya 9. Katagang pangugnay 10. Diyos ng katutubo 11. Lugar sa Zambales 13. Sobrang oras sa trabaho 14. Uso 15. Punglo 17. Dumi, sa salitang bata 19. Yata, ibang anyo 20. Gunita 22. Base 24. Sandata 25. Awit 28. Likido sa pluma 32. Gapas 33. Pang-ukol 35. Bundat 36. Los Angeles 38. Kata 40. Uri ng isda, kapag inulit 41. Siyasat 44. Anunsiyo 45. Huwad

PABABA

1. Binago 2. Pandagat 3. Palangga, pinaigsi 4. Primero 5. Ngalan ng babae 6. Saka 7. Tawag sa madre 8. Ina 12. Mistula 14. Katutubo 16. Pulis, pabalbal 18. Abang 19. Pangatnig 21. Barya sa kasal 23. Maalat na butil 25. Likom 26. Ina ni Birheng Maria 27. Kataga 29. Palayaw ng lalaki 30. Hilis 31. Parte-parte 34. Bubong 37. Klase ng sasakyan 39. Taulava, basketbolista 42. Pantukoy panao 43. __47, uri ng baril

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.