Palaisipan

Balita - - Libangan - ni Nonie V. Nicasio ni Boy A. Silverio

PAHALANG

1. Kaso 6. Kasalungat ng amo 10. Taberna 11. Anunsiyo 12. Uri ng pansit 13. Brand ng ballpen 14. Asar 16. Hulapi 17. Katutubo 20. Lugar sa Bicol 24. Rin 25. Ngalan ng lalaki 26. Mga taong labas 28. Awit ng papuri 30. Petrolyo 31. Pandiwa 33. Tutok 36. Barkilyos 38. Pisi 40. Tawag sa sobrang-arte 41. Sulatang papel 42. Pangangalunya 43. Doktor sa mata

PABABA

1. Balisa, ligalig 2. Tawag sa banal 3. Klase 4. Igsi ng tatay 5. Tulang pamuri 6. Bahagi ng mukha 7. Karakter sa Bibliya 8. Sabaw ng sinaing 9. Wurtzbach, aktres 15. Gumila, aktres 18. Nota 19. Pananong 20. Lugod 21. Din 22. Pantukoy 23. Sobra 27. Tawag sa ama 29. Hirin 32. Santa, daglat 33. Minsan pa 34. Parte ng mukha 35. Tatak ng T-shirt 36. Dusta 37. Tunog ng sampal 39. Ahensiyang tagapagbalita, panitik

PAHALANG

1. Dalas 5. Dati 9. Lasang kontra sa sakit sa kidney 10. Dalhin sa loob 11. Isda 13. Kabig 14. Inilipat 15. Prioridad sa pagbilang 16. Pintig ng takot 18. Kilalang ilog sa Czechoslovakia 19. Wala nang bias 21. Talakayan (Ingles) 23. Baluga 25. Misis 27. Panghalip na pananong 29. Nabanggit 30. Ganito 31. Hayop sa aklat ng Genesis 32. Taong hindi nakaranas ng kamatayan 33. Katanging-bayan

PABABA

1. Wikang banyaga 2. Liksi sa pag-iwas 3. Laruan 4. Iniligpit 5. Lehislasyon (Kastila) 6. Nakalitaw 7. Lider ng mga Israelita noong Exodus 8. Batas 10. Walang kapangalawa 12. Isang lamangugat 17. Lantay 18. Tabing-dagat 19. Atado 20. ___ma, estado ng Amerika 21. Nathaniel, palayaw 22. Isumat 23. William Ralph ____ (manunulat na Englishman) 24. Bikas 26. Dama sa reyna 28. B____ (bayan sa Marinduque)

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.