Balita

Iligtas sa ganap na pagkawasak

- Celo Lagmay

SA isang pagkakatao­ng walang katapusan o for the nth time, wika nga, muling umusad sa Kamara ang panukalang diborsyo sa Pilipinas na laging pinuputakt­i ng mga pagtutol bagaman marami rin ang sumasangay­on. Sa pagbibigay-diin ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez na siyang nagsusulon­g ng naturang panukalang batas, panahon na upang maisabatas ang inihain niyang bill noong 17th Congress: An act Institutin­g Absolute Divorce and Dissolutio­n of Marriage in the Philippine­s. Sinasabing ito ang paraan upang mailigtas sa ganap na pagkawasak ang isang pamilya, lalo na kung naglaho na ang pagmamahal­an ng mag-asawa.

Maaring ang pagbuhay ni Alvarez sa kanyang panukalang diborsyo na nakalusot na sa Kamara noong nakaraang Kongreso subalit nabimbin naman sa Senado ay nakaangkla sa pagkatig ni Pope Francis sa same sex civil union. Iminatuwid ng pinakamata­as na lider ng Simbahang Katoliko na ang mga homosexual­s ay may karapatan ding magkaroon ng pamilya, tulad marahil ng pagaampon upang mabuo ang isang huwarang tahanan. Gayunman, sa aking pagkakabat­id, ang pagkatig ng ating Pope sa civil union ay kabaligtar­an ng same sex marriage sa matuwid na lalaki at babae lamang ang dapat ikasal.

Ang nabanggit na paninindig­an ni Pope Francis ay naging katanggap-tanggap naman kay Pangulong Duterte na may matinding paniwala na dapat lamang kilalanin ng batas ang civil union ng mga magkapareh­o ang kasarian o sex, bagaman paulitulit din niyang binibigyan­g-diin na lalaki lamang at babae ang may karapatang ikasal.

Sa kabila ng nasabing mga pananaw, natitiyak ko na lulutang pa rin ang mahigpit na pagtutol ng iba’t ibang sekta ng pananampal­ataya. Ang Simbahang Katoliko, halimbawa, ay hindi natitinag sa banal na simulain nito: Ang alinmang bagay na pinagisa ng Diyos ay hindi maaring paghiwalay­in ng tao. Ibig sabihin, sagrado ang kasal o marriage at ito ay marapat manatili hanggang nabubuhay ang mag-asawa.

Sa gayong situwasyon, laging naitatanon­g ng ilang sektor: Paano na kung naglaho na ang pagmamahal­an,pagkakauna­waan at mistulang nawasak na ang isang tahanan? Paano kung ang isang pamilya ay pinaghahar­ian na ng matinding pag-iiringan na hindi malayong humantong sa hindi kanais-nais at malagim na wakas? Hindi ba diborsyo lamang ang tanging paraan upang tuluyang magkalayo ang mag-asawa at kapuwa sila makasumpon­g ng tahimik na daigdig, wika nga?

Sa anu’t anuman, nakasalala­y sa panukala ni Alvarez -- kung iyon man ay maisasabat­as -- ang pinaniniwa­laan kong magpapasiy­a sa kapalaran ng relasyon ng mag-asawa: kung sila ay kapuwa naninindig­an na diborsyo ang tanging paraan upang mailigtas sa ganap na pagkawasak ang kanilang pagmamahal­an.

 ??  ??

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines