PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Veteran actress Fuentes 6 Duwelo, lumang Tagalog 10 Hollywood actor Kevin 11 Kasambahay 12 Lambot 13 Ikarga 14 Pananong 16 Klase ng hipon 17 Klase ng bato 18 Parang lasa ang pagkain 20 Mistula 22 Angkop 23 Idako 25 Magkakasunod na letra sa Abakada 27 Palabra 28 Ebak 29 Sinagot 30 Karakter sa Bible 31 Abseso 32 Patunog ng sasakyan PABABA 1 Daldal 2 Sira ang lasa ng mantika 3 Isang transport group 4 Tulang papuri sa mga santo 5 Sunod sa uso 6 Pahagulgol na kahol 7 Bantog 8 Pananong 9 Baho ng ihi 11 Iniinda, lumang Tagalog 15 Ika-pito 17 Magsabi 18 Tiyagain 19 Kapangalan 21 Aksyong ilegal 24 Sigla 25 Telang-pinya 26 Itlog ng kuto 28 Dalawa 30 Letrang Griyego

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.