Heart Enemies

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

Nagrereklamo na siCharlene. “Hindi ko na ‘to kaya.

Parang tuod , naninigas na pati ngalangala ko!”

“Puwede ka namang kumilos, Charlene pero dahan-dahan.”

“Gusto kong mahiga at matulog, Dave.

Pagod na pagod ako na nakaupo lang.”

“Puwede ka namang humiga. Dahan-dahan lang.”

“Pe r o hindi a ko maka tu log kas i natatakot ako!

Paano kung bigla na lang mang-aararo sa atin ang mga ‘yan?” GGGRRWWLLLL GGGRRRWWWLLL Inangalin na sila ng dalawang tigre dahil sa ingay ni Charlene.

Napatalon sina Eric. Napaatras si Dave.

“Wa l a n g h i y a Charlene!

Ikaw ang itutulak ko diyan para mabusog ang m g a ‘ y a n at h ind i na kam i gagalawin!” Gigil na sabi ni Eric. “Kung lalapain ako, tayo nang lahat! Bakit ako lang?” “Ma n a h i m i k kasi!”

Sinaway din ni Dave si Eric.

“Pa t i i k aw, E r i c , nakaka-agitate na rin sa kanila.”

Mu l i n g kumilos nang dahan-dahan si Dave para maglagay uli ng mga tuyong dahon at k a h o y sa siga na lumalamlam na.

Nang lumaki uli ang siga, sabay na umurong ang tatlong hayop. ka, ka

Na k a h i n g a nang konti ang apat na taong nata-trap sa kuweba kasama ang mga mababangis na hayop.

Pero nang makaramdam uli ng gutom ang mga ito ay tumalim uli ang tingin kina Dave.

Kumuha na naman si Dave ng pagkain, dahan-dahan uli ang pagkilos.

At initsa hayop.

Kumain ang mga ito, nang tumingin kay Dave ay para nang kahit papaano ay umamo ang mga ito.

Kumikilala sa taong nagpapakain sa kanila.

Mahinang nag-comment si Arnulfo.

“Kapag oras na ng lapaan mukhang ikaw sa tatlong lang ang mabubuhay sa amin, Dave, a.”

Wala doon ang atensiyon ni Dave.

Kundi sa labas ng kuweba.

“Hindi n Tanong niya sa tatlo. “Ang alin?” Bago pa nakasagot si Dave ay naglabasan na halos sabay-sabay ang mga hayop.

“O, bakit bigla silang umalis?” Natuwa si Charlene. “Dahil tahimik na sa labas. Wala nang ulan. Tumigil na.” “Yess! Tumigil na nga ang ulan.

Ibig sabihin, hindi lulubog ang isla!” ‘yo ba napapansin?”

Halos sigaw ni Eric, masayang-masaya.

Naluha si Dave tuwa.

Lumaki uli ang pagasa na makakauwi.

Si Charlene naman walang pakialam na tumili sa saya sabay yakap at halik sa mga labi ni Dave. “Oh, Dave! I love you! I l o v e Ma b u b u h ay dalawa!”

Itutuloy... sa y o u ! t a yon g

ni Gilda Olvidado

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.