SUPER HOROSCOPE

Sa pangingibang-bansa aasenso

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

Sulat mula kay Ruel ng Cabittaogan, Sta. Catalina, Ilocos Sur Dear Sir Greenfield,

Ako po ay tapos ng kursong IT at may asawa at dalawang anak. Bakit po hanggang ngayon sa edad kong 30 ay hindi pa rin stable ang buhay ko lalo na sa career at financial? Masipag naman po ako. Gusto ko pong umasenso, magkaroon ng sariling lupa at bahay, mapagtapos sa pag-aaral ang aking mga anak at mabuhay nang disente. May trabaho ako sa ngayon pero maliit lang ang suweldo kaya hindi ako masaya rito. Puwede nyo po ba akong bigyan ng advice o dapat gawin para guminhawa naman ang buhay namin at magkaroon kami ng sariling lupa at bahay at hindi na nangungupahan pa. July 14, 1987 ang birthday ko.

Umaasa, Ruel ng Ilocos Sur Solusyon/Analysis: Palmistry:

Kapansin-pansing may malinaw na Travel Line (Illustration 1-1 arrow 1.) sa iyong palad. Ibig sabihin, sa takdang panahong inilaan ng kap al a r a n , kung magaaplay ka sa abroad, sigur ad o na an g ma g aganap— sa ayaw at sa gusto mo ay may isang mabunga at mabiyayang pangingibang-bansang itatala sa iyong k apalaran. Cartomancy:

Five of Diamonds, Jack of Clubs at Seven of Diamonds ang lumabas (Illustration1.). Ang mga baraha ang nagsasabing kung mag-aaplay ka na sa abroad ngayong taon, magiging daan ito upang umunlad ang inyong pamumuhay hanggang sa matupad ang pangarap mong magkaroon ng sariling lupa at bahay.

Itutuloy...

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.