Anong pake natin sa ASEAN summit?

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

ITO marahil ang tanong ng maraming nata-traffic, absent sa trabaho at mga negosyanteng walang benta sa nagaganap ngayong ASEAN summit. Ano nga ba ang benepisyo sa Pilipino ng mga pulong na ito?

Sampung ASEAN members kasama na ang America, China, Russia, Europe at UN ang narito sa bansa para sumaksi sa resulta ng pulong ng ASEAN.

Tatlong isyu ang dedesisyunan: Una, ang problema ng North Korea; ikalawa ang sigalot sa South China sea; at ikatlo ang terorismo. Masasabing mga bagay na apektado tayong lahat.

Pero ang binabantayan ko r ito ay ang tinatawag na ASEAN Economic Community 2025 (AEC) kung saan ang Pilipinas, Indonesia, Malaysia, Brunei, Singapore, Myanmar, Cambodia, Laos, Thail a n d a t Vi e tnam ay magkakaisang paunlarin ang buhay ng bawat 622 milyong mamamayan sa ASEAN na n g ayo’ y 7th largest economy sa mundo, at pangatlo sa Asya na merong $2.6 trilyong ekonomya.

At sa integration, magaganap dito ang tinatawag na “free flow of goods, services, investment, capital at skilled labor“sa mga bansa. Tulad ng nangyayari ngayon sa European Union.

Natutuwa tayo rito dahil sa limang puntos. Una, mas gaganda ang kabuhayan natin dahil sa pagbuka s ng kalakalan o “economic borders”.

Sa pagbaba ng mga taripa sa mga ASEAN products, magiging mas mura ang mga bilihin, lalaban ito sa mga lokal na produkto. At kapag naging mura, lalakas ang “purchasing power” ng pera natin at mas ma ram i tayong mabibili.

Ikalawa, mas gaganda ang mga trabaho at kalidad ng buhay dahil maraming i nve s to r s mula ASEAN ang magtatayo ng negosyo rito kasama na ang mga service providers, transport, health services at iba pa. Magiging mura ang serbisyo at dahil maraming negosyante, aangat ang buhay ng tao.

Ikatlo, ang “free flow of skilled labor” sa ASEAN aymangangahulugan na pwedeng magtrabaho sa ibang bansa, kasama na ang mga professionals. Maging OFWs ay magiging mas protektado. Doon naman samga e studyante, maaari na silang mag-aral sa Thailand, Malaysia, Singapore o kahit sa Myanmar at Cambodia. Bagay na lalong magbubukas sa kanilang kaisipan at kaalaman.

Pang-apat, siyempre mas magaan na “travel” sa mga ASEAN countries. Bukod sa magiging mura ang biyahe, mabubuksan sa mundo ang tinatawag nilang “Multi-nation experience” tulad ng nangyayar i sa Europe kung saan lima hanggang 10 bansa a n g pwe d e n g isama sa tour.

D i to sa ASEAN, magkakatotoo na iyan at lalong uunlad ang ating mga “tourist destinations”.

Ika-lima, magiging mas maunlad tayo dahil ASEAN c i t i zens ang tur ingan ng katransaksyon natin sa Bangkok, Singapore, Malaysia, Brunei, Vietnam at iba pa.

Sa halip na kanyakanyang national agend a , angASEAN ay bubuhatin ang bawat miyembro nito tungo sa tinatawag na “common regional good” upang makalaban tayo sa interna t i o n a l trade at competitiveness, maritime economy at magtulungan sa “regional security” at pagbabawas sa “poverty levels” sa buong rehiyon.

Sa totoo lang, ang susunod na henerasyon ng Pilipino ang talagang makikinabang dito pagdating ng 2025 o walong taon mula ngayon.

At medyo l u m i l iwanag ang daan, dahil China, Amerika, Japan, Europe maging Canada at Australia, kasama ang UN ay atubili rin na matuloy ang ASEAN integration. Panahon na para guminhawa ang mga mamamayan ng ASEAN!

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.