Duterte admin hanggang plano na lang?

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Ang trapik na binubuo ng mga motorista

MUKHANG naramdaman na ni Mamang Tsuper ang pagtaas ng presyo ng diesel.

Nabawasan na kasi ang natitirang barya sa bulsa na i u uw i sa kanyang pamilya.

Nang bumaba sa puwesto di dating Pangulong Noynoy Aquino noong Hunyo 2016, ang p r e s yo ng diesel sa kanyang pinapakargahan ay wala pang P27 kada litro.

Ngayon ang presyo ng diesel ay nasa P34 kada litro na. Naglalaro na sa P7 ang itinaas.

Ang masakit pa, nauubos ang malaking bahagi ng kanyang ikinargang diesel sa trapik. Imbes na makarami ng ikot at mas maraming pasahero ang maisakay ay nauubos ang oras sa trapik.

Ang kalahating oras na biyahe kapag walang trapik ay nagiging dalawang oras. a t commu ter ay mukhang magtatagal pa ng ilang taon at ang palagay ng ilan ay masuwerte na kung matatapos ang mga proyekto sa pagbaba ni Pangulong Duterte sa 2022.

Ang planong subway sa Edsa ay plano pa rin n a m a n . Wa l a pang hukayang magaganap.

At hindi lang sa adm i n i s t r a s yon na i to naisip ang pagkakaroon ng s u bway saEdsa. Mataga l na itong sinasabi pero walang nangyayari.

Ang Mega Manila subway project ay nasa ilalim ng The Roadmap for Transport Infrastructure Development for Metro Manila ng administrasyong Aquino.

Um a a s a ako na magkakatotoo na ito sa ilalim ng Duterte government na may tangan ng pangakong "golden age of infrastructure" at Build Build Build.

At siyempre, kapag nagsimula na ang mga proyektong ito ay mas lalong magiging kalbaryo ang biyahe sa Edsa.

Kung kulang na ang lane sa Edsa dahil sa dam i ng sasakyan ay mabawasan pa ito kapag nagsimula na ang paghuhukay. Kaya tiistiis pa lalo.

A t bago sana mag s imu la ang paghuhukay ay maayos na ang s e r b i s yo n g Metro Rail Transit 3. Marami na sanang tren para mabawasan ang mga pila.

Kung maayos ang MRT at mas mabigat ang trapik sa Edsa malamang ay mas maraming sumakay dito.

At "yung mga side street, pwede na ba 'yang linisin. Ginagawa pa ring parking k ay a hindi madaanan ng mga umiiwas sa main street.

Sa baba ng downpayment ng mga sasakyan ngayon ay marami talaga ang bumibili kahit na wala naman silang parking.

Pwede bang maging requ irement ang pagkakaroon muna ng parking bago makabili ng sasakyan?

At kung sakali na dadayain 'yung parking requirement, ang parusa ay kukumpiskahin ng gobyerno ang sasakyan.

Kung hulugan ang pagbili, siyempre malamang sa kumulang hindi na ito bayaran nung naghuhulog kasi kinuha na e, kaya dapat pati ang bangko ay maghigpit. Siguruhin nila na mayroong parking ang uut a n g n g pambili ng sasakyan.

Yung mga bumibili naman ng cash, malamang may parking sila o kaya nilang bumili ng parking. Kaya ngang bum i l i ng sasakyan ng isang bayaran, parking pa, di ba?

On theway to Jerusalem, Jesus was passing along the borderbetween Samaria and Galilee, and as he entered a village, ten leperscame to meet him. Keeping their distance, they called to him, “Jesus,Master, have pity on us!” Then Jesus said to them, “Go and showyourselves to the priests.” Now, as they went their way, they foundthey were cured. One of them, as soon as he saw he was cleansed,turned back praising God in a loud voice, and throwing himself on hisface before Jesus, he gave him thanks. This man was a Samaritan.Then Jesus said, “Were not all ten healed? Where are the othernine? Was no one found to return and give praise to God but thisalien?” And Jesus said to him, “Stand up and go your way; your faithhas saved you.”D@iGITAL-EXPERIENCE( Gospel in the Assimilated Life Experience)

“Gratitude is the memory of the heart”, wrote Jean Baptiste Massieu in his “Letter to Abbe Sicard”. Memory is generally associated with intellection while the heart with feelings and sensation. In saying that memory is the function of the heart, Abbe Sicard comes close to the Old Anglo Saxon concept of thinking (an act of the intellect) as the other side of thanking (an act normally ascribed to the heart).

To thank is to think because one cannot thank if he does not reflect on the good

May comment ka ba sa column ni Father Dan? May tanong ka ba sa kanya?

I-type ang BANDERA REACT <message / name/age/address> at i-send sa 4467.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.