K

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

AHIT hindi na uso ang pagpapadala ng sulat, maaasahan pa rin ang postal system pagdating sa pagpapadala ng gamit.

Kung mahal ang pamasahe kapag personal mong dinala ang package, maaaring ipadala na lamang ito sa postal system, pribado man o pinatatakbo ng pribadong kompanya.

Ang iba naman ay sinasamantala ang sistema at nagpapadala roon ng mga iligal na bagay.

Meron naman na super-to-the-max ang pagtitipid ayon sa isinulat ni Ben Gazur sa ListVerse kaya postal delivery ang ginagamit.

Minsan ang hirap magsulat sa card para maiba naman ang iyong pagbati sa sinusulatan.

Siyempre ang gusto mo ay kakaiba ang iyong isusulat.

Kaya may mga tao na idinadaan na lamang sa ganda ng papel ang sulat.

Pero bakit naman sa papel ka pa magsusulat kung pwede naman sa patatas?

May mga kumpanya na ang specialty ay magsulat sa balat ng patatas ng liha. Siyempre may bayad.

Ipinadadala nila ang patatas na dinidikitan ng postal stamp. Ang iba naman ay ipinapasok pa ito sa lalagyan at merong pinapalamutian pa ito.

Dahil dumarami ang kompetensya ay kanyakanya rin ang mga kompanya ng gimik. Merong nagpi-print ng mukha ng nagpadala o pinadalhan sa patatas.

Noong 1890s sa New Yo r k ay naisip ang kakaibang sistema ng pagpapadala ng sulat.

Mayroong mga ikinabit na tubo sa iba’t ibang lugar at dito ihuhulog ang sulat sa halip na ihatid ng tao.

Umuusad ang sulat sa pamamagitan ng pneumatic pressure. Ang unang ipinadala ay mga papel at kopya ng Bibliya.

Pero hindi nakuntento ang gumawa ng sistema kaya sinubukan nilang mag-mail ng tortoise shell cat.

Ang pusa ay ipinadala sa Station P sa Produce E xc h a n g e B u i l d i n g papunta sa Broadway at Park Row.

Nang magbukas ang iba pang branches ng preumatic system, isang canister na mayroong goldfish ang ipinadala. Buhay ang mga isda at hindi nabasag ang fish bowl.

Ang Cullinan Diamond ang pinakamalaking gem-quality diamond na nahanap.

Ito ay 3,100 carats at may bigat na 0.6 kilo. Nakuha i to sa South Africa at ibinigay na regalo kay King Edward VII.

Mahaba ang biyahe mula sa South Africa hanggang sa England kaya delikado ito sa mga magnanakaw.

Inanunsyo sa publiko kung papaano ito ipadadala sa hari. Magkakaroon ito ng 24 oras na bantay mula sa minahan hanggang sa maisakay ito sa barko. Itatago sa safe ng kapitan u p a n g m a s i g u ro na walang makakukuha nito. Ito ang decoy diamond.

Pero ang totoong diamond ay inilagay sa kahon n a n i l a g y an ng postage stamp at ipinadala sa England.

Nang ipadala ang diamond sa Amsterdam para tabasin, isang decoy rin ang ipinadala sa Royal Navy ship ang totoong bato ay inilagay ng gem cutter sa bulsa ng kanyang coat at bumiyahe.

Ang mga bato mula sa diamond na ito ay inilagay sa crown jewels ng Great Britain.

Ang Vernal, Utah ay isang maliit na bayan noong 1910.

Nagdesisyon ang local banker na si William H. Coltharp na kailangang magtayo ng bangko sa lugar para magmukha itong maunlad.

Ang problema ang pinakamalapit na pagawaan ng brick ay 274 kilometro ang layo sa kanilang lugar. Magiging isang malaking gastos ang transportasyon ng mga brick. Ang transportasyon ay apat na beses ang presyo kumpara sa brick.

Ka y a n a i s i p n i Coltharp na ipadala sa koreo ang 15,000 brick para makamura.

Upang pumasok sa 23 kilong weight limit hinatiang pagpapadala ng mga brick.

Ang bangko na ginawa ni Coltharp ay nakatayo pa rin hanggang ngayon.

Nagkaroon naman ng rule dahil sa ginawa niya, bawal na ang magpadala ng mahigit sa 91 kilo ng package sa iisang tao sa loob ng isang araw. Si W. Reginald Bray ang classic example ng English eccentric Nang mangolekta siya ng autograph, nakaipon siya ng 15,000 pirma at nakilala siya ilang “The Autograph King.”

Pero mas nakilala siya nang subukan ang limit ng British Royal Mail.

Noong 1898, kumuha siya ng kopya ng regulasyon ng Britsh post.

Kung ano-ano ang ipinadala niya sa kanyang sarili. Merong upos ng cigar, kawali, bungo ng koneho ay kung anu-ano pa na kanyang maisip at naisin.

Binabago-bago rin niya ang nakalagay na address para malaman kung mahahanap ng mail man ang kanyang bahay.

Ini-address niya ito sa “The Resident, London,”

W.. REEGGIINAA LLD BRAAYY

PPUUSSAA

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.