SUPER HOROSCOPE

Magkakatrabaho na ba ngayong 2018? (2)

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

Sulat mula kay Hazel ng San Roque, Cubao, Quezon City Problema:

1. Tapos po ako ng Food Tech pero hanggang ngayon wala pa rin akong trabaho. Maraming kumpanya na ang pinagaplayan ko pero puro pangako lang hindi naman ako tinatawagan. Kaya na-obliga tuloy akong mag-trabaho sa kung saan-saan na hindi angkop sa aking kurso, tulad ng pagtitinda sa palengke at pagwe-waitress sa restaurant.

2. Gusto kong mag bago ang buhay ko kaya sana malaman kung kailan kaya ako makakahanap ng maganda at regular na trabaho na angkop sa natapos kong kurso? Pangarap ko ring mag-abroad, kaya itatanong ko rin kung may pag-asa ba akong makapangibang bansa? Sa pag-ibig naman po sa ngayon ay wala din po akong boyfriend. Kailan k ay a a ko magk a k a - boyfriend? May 15, 1994 ang birthday ko.

Umaasa, Hazel ng Quezon

City Solusyon/Analysis: Astrology:

Ang zodiac sign mong Taurus (Illustration 2.) ay nagsasabing angkop na angkop sa zodiac sign mo ang kurso mong Food Tech o mga gawaing may kaugnayan sa pagkain. Sa nasabing larangan ka magiging maligaya aasenso. Numerology:

Ang birth date mong 15 ay nagsasabing bigla at maraming suwerte ang darating sa iyo sa taong ito ng 2018 bago sumapit ang edad mong 24 at habang tumutuntong ka ng edad 25. Kung saan, mapapasaok ka ng trabaho na angkop sa kurso mo, sa nasabing tbaraho makikilala mo rin ang magiging boyfried mo at bago matapos ang 2018, may isang masaganang pangingibang bansang itata la sa iyong karanasan. Luscher Color Test:

Upang tuloy-tuloy na pumasok ang suwerte at hindi ka na rin nito hiwalayan, laging magsuot at gumamit ng kulay na pula. Ang kulay na pula ang magbibigay sa iyo ng magandang carer at masayang love life. at Huling payo at paalala

Hazel ayon sa iyong kapalaran, sa taong ito ng 2018, sa buwan ng Abril matatawagan ka at makapag-tatrabaho na sa isang kumpanya na may kaugnayan sa pagkain, doon mo na rin makikilala ang isang lalaking isinilang sa buwan ng Setyembre, kung saan, siya ang magiging boyfriend mo at siya rin ang makakatulong sa iyo upang makapangibang bansa ka sa isang kumpanya na may kaugnayan din sa pag-kain, kung saan, sa taon ding ito ng 2018, sa buwan ng Nobyembre, may isang mabunga at mabiyayang pangingibang bansang itatala sa iyong kapalaran.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.