PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Iligpit 5 Tulungan na humiga 10 Ngalan ng lalaki 11 Insekto 12 Itirik 14 Pangamba 15 Salungat 16 Munting balumbon 17 Huni ng daga 18 Tilapon 20 Himulmol pag inulit 22 Klase ng tinapay 25 Sunod sa uso 26 Kokonsorte 27 Bintang 29 Lutuan 30 Ubas pag tinuyo 31 Gerera 32 Am, ibang tawag 33 Singer-comedian Villame 34 Pang-ibabang damit PABABA 1 Iutos 2 Marka 3 Apoy 4 Tatangnan ng kutsilyo 5 Ilantad 6 Sandal 7 Ihalili 8 Gasgas 9 Kuwatro 13 Panaw 18 Pinong-kilos pag inulit 19 Palpak 20 Nakalipas na pangulo ng Pinas 21 Sinumpong ng asma 22 Mabait 23 Maraming aso 24 Pulbos na nasunog 25 Alias, ibang tawag 26 Dala sa kabutihan 27 Sakit sa balat 28 Paulit-ulit na sinasabi

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.