PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Kinompleto 5 Tagapagsalita, slang 9 Petsa 10 Boracay, pinaikli 11 Diwang 13 Pahuli ng atin 15 Atin, ibang tawag 16 Nagkatuwaan 18 Animal sign sa

Chinese horoscope 19 Iyon, ibang tawag 21 Damit-panloob 23 Tawas sa Kano 25 Ngalan ng babae 27 Panghuli ng isda 29 Dunk pag inulit 31 Arinolang-lapad 32 Mahalagang bato 34 Payola sa customs 35 Pantaga 36 Nga, ibang tawag 37 Beerhouse dancer PABABA 1 Buto ng bibig 2 Idaan 3 Tiya 4 Magkakasunod na

letra sa Abakada 5 BBM pag inulit 6 Ipamigay 7 Lalawigan sa Central

Luzon 8 Misis 12 Lagok 14 Panghalip na paari 17 Haring-ibon 18 Matanda, slang 20 Tungkod 21 Hawakan ng baril 22 Mantikang-tulog 24 Marami ng la 26 Klase ng isda 28 Ulam 29 Panggitnang-daliri 30 Sen. Pimentel 33 Animal sign sa

Chinese horoscope

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.