PhilHealth beneficiary tanggal sa coverage ‘pag may trabaho na

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

MAGANDANG araw po sa Aksyon Line. Magandang araw rin po sa Philhealth. May kaugnayan sa Philhealth ang problema ko. Ako po ay may 10 taon na nagtatrabaho rito sa San Jose del Monte Bulacan.

Tatlo po ang aking anak. Sa ngayon ay naka graduate at nagtatrabaho na po ang dalawa kong anak. Yung isa ay teacher habang ang isa naman ay microbiologist.

Gusto ko lang po sanang itanong kung covered pa rin ba ng Philhealth beneficiaries ko ang aking mga anak na may mga trabaho na? Gusto ko rin po sanang i-update ang aking contributions. Narito po ang po ang aking Philhealth no. ....124-9 P Pilita Dayang.

Salamat po at sana ay masagot ng Philhealth ang aking katanungan. Salamat po.

REPLY: Mahal na Gng. Dayang, pagbati mula sa PhilHealth!

Amin pong ipinabab a t i d na angmga sumusunod ay maaaring ma-enjoy ang PhilHealth coverage ng walang additional premiums bilang qualified dependents:

Le g a l na asawa (hindi miyembro ng PhilHealth o ang membership ay hindi na-active)•

Anak o mga anak - legitimate, legitimated, acknowledged at illegitimate (na nakasaad sa birth certificate) adopted o stepchild o stepchildren 21 taong gulang pababa, hindi pa kasal at walang hanapbuhay;

Anak o mga anak - higit sa 21 taong gulang o pababa ngunit may congenital disability, maging physical man o mental, o anumang disability na na-ngangailangan ng suporta at lubos na nakadepende sa miyembro; at ito ay na-determina ng PhilHealth;

Mga magulang (hindi miyembro ng PhilHealth o ang membership ay hindi na active) 60 taong gulang pababa na may permanent disability na nangangaila-ngan ng suporta at lubos na naka-depende sa miyembro.

Amin pong ipinapaalala na kung ang inyo pong mga anak ay mayroon ng mga trabaho (employed), sila po ay automatic na dapat na magkaroon ng kanilang s a r i l i n g P h i l He a l t h membe r sh ip a t maghuhulog ng kanilang premium contributions kung saan ang kanilang buwanang kontribusyon ay pantay na paghahatian nila bilang empleyado at ng kanilang ng employer sa itinakdang halaga ng Philhealth na 2.75% ng kanilang basic na buwanang suweldo.

Ang pagkakaroon po ng kanilang sariling PhilHealth membership dahil sila ay employed na ay magtatakda na ring magtatanggal sa inyong PhilHealth membership record bilang inyong declared dependent.

Samantala, nais po naming kumpirmahin kung ang partikular na concern tungkol sa pagupdate ng inyong contributions, kung kayo po ay isang PhilHealth employed member, ang nagiging contribution ay maipo-post kung ang employer ay hindi lamang naghuhulog ng contribution ngunit nagpapasa rin ng remittance report o listahan ng mga empleyado kung para kanino ang nasabing hulog na kontribusyon.

Kung sakali man na ang employer ay nakapaghulog ng kontribusyon ng kanyang mga empleyado ngunit hindi ito nai-report, maaari kayong direktang makipagugnayan sa inyong employer hinggil dito. Para sa inyong references, maaari kayong humingi sa kanila ng kopya ng certificate of contributions o ng employer's remittance report (RF1) na nakasaad ang inyong contributions at ang applicable period para rito.

Ang tanggapan ng PhilHealth ay hindi tumatanggap para sa piling empleyado lamang na nais magpa-update ng posting ng kanilang contribution. Tatanggapin lamang ito kung mismong ang employer o kinatawan ng employer ang magre-request ng lah a t a n o BULK na transaksyon ng updating ng posting. Ito ay ipoproseso lamang sa PhilHealth Local Health Insurance Office (LHIO) na sumasakop sa hurisdiksyon ng rehistradong address ng kumpanya o employer.

Kung ang employer ay tumanggi na iproseso ito para sa kanyang empleyado, maaaring ang empleyado ay magpasa ng pormal na reklamo laban sa kanyang employer. Ito ay ipapasa sa PhilHealth Local Health InsuranceOffice (LHIO).

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.