PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - NEWS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Labo 6 Kontra ng sakang 10 Yapos 11 Hayop na

makamandag 12 Kinuyumos na harina 13 Masuntok 15 Bawal na paputok

pag inulit 16 Tawag-ina 17 Code ng baterya 18 Higitan 20 Iyak ng tupa 21 Mismo 22 Ayos 25 L sa Abakada 26 Isang state ng US 27 Marami ng la 28 Itumbas 29 Matinding galit 30 Bawat 31 Pahindi 32 Supling 33 Karera ng bangka PABABA 1 Ilawang de gaas 2 Paniwala 3 Ordinaryong

mamamayan 4 Namumuong sama

ng panahon 5 Tubig, salitang-bata 6 Amoy na pang-akit 7 Ilabas ang sama

ng loob 8 Kalong 9 Unang bilang 14 Fil-am actress Page 16 Mahilab 18 Matinding bagsak 19 Bahala 20 Palabas, lumang

Tagalog 23 Kawayang-baging 24 Artistang lalaki 25 Walang-eksepsyon 27 Salabat pag kinatas 28 Panlapi sa bilang 29 Unlapi

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.