Heart Enemies

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

INIWAN na ni Nico ang tunay na Charlene. Gumagalaw-galaw ang babae, tinitingnan kung hanggang saan ang makakayang gawin ng kanyang katawan. Pero mahina pa siya. At ang nawalang paa at hita ay isang bagong karanasan na mahirap Ni wala siyang maiangat.

Ang kanyang paa at hita naman na nakakabit pa sa kanyang katawan ay para ring “tulog”, ni hindi niya maikilos.

“Sinadya ba nila ito? Na pati ang hindi natanggal na paa at hita ay useless din?”

Na p a s i g aw n a n g malakas ang tunay na Charlene.

Ngayon lamang siya nakaramdam na helpless na helpless.

Natatakot siya. Kung noong nabulag siya ay kaydali lang niyang nagawan ng paraan, ngayon ay parang wala siyang kap a g - a - p a g - a s a n g makalaya.

MAY mga taga-ibang bansang doktor na dumating.

Para magbalik ng totoong anyo ni Laila.

Nagpaalam siya kay Branico dahil mga limang araw siyang mawawala.

Luhaan. “Babalik ako, anak. Iyung totoo ko nang itsura ang makikita mo. Hindi na tayo magkakahiwalay. Naniniwala ako na hindi na magagawa uli ng kaaway na guluhin ang b u h ay natin.”

Nagbigay ng assurance si Trainor. “Hayaan mo, Laila. May mga tao akong papaligid sa bahay na ito para magbabantay.”

“At ako, Laila ... hindi r in k u k u r a p. D a h i l ganyang nawala ang tunay na Ch a r l e n e na mukha mo pa rin ang gamit, hindi pa rin tayo nakakasiguro na ligtas si Branico.” Nagsalita rin si Felix na naroroon din. Naroroon din si Nico. Na wala silang kamalay-malay siya palang nagtatago sa tunay na si Charlene dahil sa mukha ni Laila.

“Ako naman ang bahalang magbabantay sa iyo sa high end at very private na ospital na ito, Lai. May mga tao rin ako. Plus mga tao ni Dave na nasa labas.”

“Isang babaing iisa na lang ang paa at hita ang ating kalaban pero halatang takot na takot pa rin tayo.” Bitter na nagsalita si Laila.

“Dahil nga nawala siya. Kapag nga si Paolo pa rin ang kumuha sa kanya, malaking problema. Dahil ang network nila ay mapanganib.”

“Ni hindi pa rin natin alam kung nasaan ba talaga ngayon si Charlene?”

Si Nico ang sumagot. “Huwag kang mag-alala. Tinitiyak ko sa iyo na hindi siya makakalapit sa iyo to do something evil.”

Nagtaka ang totoong Laila. “How can you be so sure, Nic?”

“I ...” Natigilan pagsagot si Nico.

Sina Trainor at Felix ay naghihintay din ng tamang sagot ni Nico.

“I’m sure because ... I have faith. And I believe.”

Napatango na lang ang tatlo, naniniwala naman. Itutuloy.... sa

ni Gilda Olvidado

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.