Alien In Love

Bandera (Mindanao) - - NEWS -

NAGTANONG uli si Brummo sa mga bulaklak niya sa ulo. “Delikado ba ako sa nakakita sa akin? Magsusumbong ba siya? Magdadala ba siya ng mga pulis para mahanap ako dito?”

Umiling ang mga bulaklak niya sa ulo.

Na g - i s i p uli ng tanong si Brummo, may kinalaman sa hinahanap niyang Doanna.

“Nasa Visayas ba ang kahawig ng love ko?”

Iling ang sagot ng mga bulaklak. “Nasa Luzon ba?” Malakas na sunodsunod na tango ang ginawa ng mga bulaklak sa ulo.

Na-excite naman si Brummo. “Nandidito ako sa Luzon, a! Kasi k a h awi g ni ang Metro Manila ay nasa Luzon ayon sa knowledge deposit ko! Nasaan ba siya sa Metro Manila?”

Walang sagot ang mga bulaklak niya sa ulo kasi ang alam lang isagot ng mga ito ay tango at iling lang.

Napaisip si Brummo. “Kailangan pala talagang may technique ang pagtatanong dahil limitado ang kakayahan nila sa pagsagot.”

“Ang dapat siguro ay iisa-isahing kong itatanong sa kanila ang bawat prubinsya dito sa Luzon.”

Ta n o n g siya uli. “Nasa Batanes ba?” Iling.” “Nasa Bicol, sa Daraga?”

Iling uli ang mga bulaklak. “Nasa Zambales?” Iling na naman. “Sa Subic?” Iling. “Ang dami ko palang lugar na isa-isa kong sasabihin. Hindi madali ito, a.”

Naisipan niyang sa loob ng Metro Manila muna siya mag-uusisa.” Pasay City?” Iling. “Pasig City?” Iling na naman. “Batangas?” Iling pa rin. “Pangasinan?” Iling ang mga bulaklak pero halatang humina.

“Ano ang ibig sabihin ng pag-iling ninyo nang mahina?”

Walang sagot dahil nga hindi marunong sumagot ang mga bulaklak ng labas sa oo o hindi.

Na p a b u n t o n g - hininga si Brummo. “Ahhh, napagod na siguro kayo. Ako rin, pagod na. Hindi pala madali maghanap lalo na kung kayo ang tatanungin.”

Itutuloy...

ni Gilda Olvidado

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.