SSUUPPEERR HHOORROOSSCCOOPPEE

Sa Tomboy itinadhana (2)

Bandera (Mindanao) - - HEALTH & WELLNESS -

Sulat mula kay Sarah ng Labac, Cuenca, Batangas Problema:

1. May lihim po akong karelasyon sa ngayon, kaya lang siya ay isang tomboy. Ang problema may isa pa po akong boyfriend pero hindi ko siya masyadong mahal, lalaki po siya pero ang mas mahal ko talaga ay itong tomboy. Naisipan kong sumanggi sa inyo upang itanong kung posible kayang magsama kami ng karelasyon kong tomboy habang buhay, dahil sa ngayon ay inaaya nya na ako na mag-live in na raw kami.

2. Sino ba sa kanilang dalawa ang talagang dapat kong piliin, upang magkaroon ako ng isang maligaya at pang habang buhay na pamilya? July 4, 1993 ang birthday ko at October 30, 1990 naman ang birthday ng tomboy kong lihim na karelasyon at March 9, 1990 naman ang birthday ng boyfriend kong lalaki.

Umaasa, Sarah ng Batangas Solusyon/Analysis: Astrology:

Ang zodiac sign mong Cancer (Illustration 2.) ang nagsasabing matapos mawala ang dalawang karelasyon mo sa ngayon sa taong 2020, isang parang babae ang darating pero tomboy din na isinilang sa buwan ng Disyembre, ang magiging karelasyon mo at sa bandang huli siya na rin ang iyong makakatuluyan at makakasama habang buhay. Numerology:

Ang birth datemong 4 ay nag s a s a b i n g ang parang babae na ito na isa ring tomboy na makakatuluyan mo at makakasama habang buhay ay nagtataglay ng birth date na 4 o kaya’y 22. Luscher Color Test:

Upang magtuloy-tuloy ang suwerte matapos na mabigo sa dalawang karelasyon mo sa ngayon, lagi kang magsuot ng kulay na dilaw at berde. Sa nasabing mga kulay, matapos ang kabiguan, puro na tagumpay at maligayang relasyon ang magiging hatid ng mga pangyayari. Huling payo at paalala:

Sarah ayon sa iyong kapalaran, wala sa dalawang karelasyon mo sa ngayon ang iyong makakatuluyan, sa halip, sa taon ding ito ng 2018 kapwa mawawala sa iyong piling ang dalawang karelasyon mo, upang pagkatapos na mabakante ang puso ng mahigit isang taon, sa 2020, lulutang ang isang akala mong mag a n d a n g babae at propesyonal na may itinitial na E. A. na sa umpisa ay magiging kaibigan mo pero darating ang panahong hihigit pa sa pagiging magkaibigan ang inyong pagtitinginan at doon mo matutuklasang siya pala ay isang tomboy, na sa bandang huli ay tuluyan na kayong magsama sa iisang bubong, at tulad ng nasabi na, kayo na rin ang itinakda ng kapalaran, upang bumuo ng isang maayos din naman at pang habang buhay ng pamilya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.