PA L A I S I PAN

Bandera (Mindanao) - - HEALTH & WELLNESS - Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

PAHALANG 1 Tambakan ng lupa 7 Negrito 10 Paniwala 11 Kontrol 13 Kapital ng New York 14 Tonta 15 Lang, ibang tawag 16 Kapit na kapit 17 Lakad ng kabayo 19 Magkasunod na

katinig 21 Kalihim, pinaikli 23 Magkasunod na

letra sa Abakada 25 Bubukas ang mata 28 Nauukol sa

lalawigan 30 Sakit sa balat 32 Gago, slang 33 Tago ng galit 34 Nauukol sa nose 36 Nakuwan, ibang

tawag 37 Ngalan ng lalaki 38 Tagasunod PABABA 1 Katutubo 2 Babasahin 3 Puntahan sa ibaba 4 Klase ng hipon 5 Nangotong 6 Lapiang politikal 7 Klase ng isda 8 Puspos 9 Nagyeyelong state

ng USA 12 Uga, lumang

Tagalog 16 Pinoy 18 Tawag-ama 20 Pinatalsik na

chief justice 22 Kending makunat 24 Nursery ng ibon 25 Hayop na

mapagngatngat 26 Ubos ang gamit 27 Intsik, ibang tawag 29 Klase ng tela 31 Dungis, lumang

Tagalog 35 Nota sa musika

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.