PALAISIPAN

Bandera (Visayas) - - NEWS -

PAHALANG 1 Klase ng kulisap 6 Sapagkat 10 Inguso 11 Suntok 12 Bahay na nipa 13 Hindi kasali 14 Hulyo, pinaikli 15 Kontinente 16 Bubong 18 Impo 19 Idaan 23 Aksyon pagkagising 24 Sumagi, ibang tawag 27 Puspusan 29 Ngalan ng lalaki 30 Isagot 31 Walo 32 Kantero 33 Bansa sa Europe 34 Bawal, lumang

Tagalog 35 Budget secretary

ni PDU30 PABABA 1 Imbento 2 Madaling linlangin 3 Kanlong 4 Katagang hukuman 5 Positibong sagot 6 Kakulangan 7 Panawagan 8 Katagang DBM 9 Ikasampu, pinaikli 11 Hindi tuli 13 Pagkain sa tomaan 17 Pinutol ang ulo 20 Dahilan 21 Laging inaagas 22 Timpla ng panahon 23 Isangag 25 Kirot 26 Iayos ang tono 28 Isang state ng US 31 Sagot na magalang 33 Oo sa Kastila

Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.