Alamin ang takbo ng love life, pera at trabaho sa Horoscope ni Madam Sophia

Bandera (Visayas) - - FRONT PAGE -

Para sa may kaarawan ngayon: Bukod sa pagbo-blow-out, bago simulan ang araw magsimba ka muna at manalangin nang taimim ng may pasasalamat. Sa ganyang paraan, dagdag na materyal na bagay at masarap na pakikipag-date ang iyong mararanasan. Mapalad ang 3, 12, 21, 27, 34, at 43. Mahiwaga mong mantra: “Om-Ne-Pad-Me-Om.” Apple green at blue ang buenas.

Aries – (Marso 21-April 19) — Magwawagi ang katunggali kung pababayaan lang siya! Magmadali, kumilos ka na ngayon upang magapi ang mga kalaban. Sa pag-ibig, gamitin ang lahat ng resources ng minamahal upang magtagumpay. Mapalad ang 9, 18, 29, 33, 36, at 48. Mahiwaga mong mantra: “Atma-Avidya-Aroha.” Yellow at red ang buenas

Taurus – (April 20-May 20) — Pasalamatan ang mga biyayang natatanggap! Laging tumulong sa mga higit na nangangailangan upang lalo kang suwertehin sa salapi at material na bagay. Sa pag-ibig, habang pumapatak ang ulan ay makakasumpong ng true love. Mapalad ang 6, 17, 26, 32, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” Red at silver ang buenas.

Gemini – (May 21-June 21) — Magniningning ang araw na ito habang nakasuot ka ng silver na singsing. Ang alahas na silver ang hihigop ng suwerte at magandang kapalaran, hindi lamang sa pinansyal kundi pati na rin sa pakikiparelasyon. Mapalad ang 5, 18, 23, 32, 38 at 45. Mahiwaga mong mantra: “Visnu-Purana-Om.” Bukod sa silver ang white ay buenas.

Cancer – (June 22- July 22) — Kung kailan ka walang-wala ay bigla ang dating ng napakalaking halaga ng salapi. Sa pag-ibig, maging maingat sa pakikipag-usap sa kasuyo, malamang na muli na naman kayong magkatampuhan. Mapalad ang 7, 16, 22, 31, 40 at 49. Mahigawa mong mantra: “Om-Agiel-Om-Ophiel.” Green at gray ang buenas.

Leo – (July 23 – August 22) — Susuwertehin ka kapag muling gumanda ang panahon. Ang mga Leo ay nakadepende sa sikat ng araw. Kapag ganap ng nagpakita ang araw, tuloytuloy na uling uunlad ang kabuhayan at lalong sasarap ang relasyon. Mapalad ang 2, 19, 29, 38, 40 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Gayatri-Dosya-Om.” Yellow at gold ang buenas.

Virgo – (August 23 – September 22) — Kahit may malaking gastusin ay kailangang makapaglaan ka pa rin ng salapi para sa pag-iipon. Sa pag-ibig, panahon na upang paghandaan ang future ng mga mahal mo sa buhay. Mapalad ang 5, 14, 23, 32, 41, at 44. Mahiwaga mong mantra: “Babanam-Kebalam.” White at silver ang buenas.

Libra – (September 23-October 23) — Sa panahon ngayon mas malaking halaga ang kikitain kung iiwasan ang mga intriga. Sa pag-ibig, laging yayain ang kasuyo sa pagsisimba at iba pang gawaing may kaugnayan sa ispirituwalidad. Mapalad ang 6, 12, 27, 33, 39 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Egosum-Om-Obre-Om.” Blue at lilac ang buenas

Scorpio – (October 24 – November 21) — Isang dating kaibigan ang darating, may iaalok na pagkakakitaan – sunggaban mo agad, pagkakataon mong madagdagan ang iyong income. Sa pag-ibig, sa isang Cancer matatagpuan ang true love. Mapalad ang 6, 30, 33, 39, 42 at 48. Mahiwaga mong mantra: “Yod-He-Vau-Weh.” Maroon at lavender ang buenas.

Sagittarius – (November 22 – December 21) — Apoy ang iyong elemento. Tuwing magdarasal, titigan ang may sinding kandila, at pagkatapos ng dasal, humiling sa liwanag ng apoy. Sa loob ng 30 days, kusang matutupad ang hiniling. Mapalad ang 8, 18, 27, 30, 39 at 44. Mahiwag mong mantra: “By the power of the candle, by the power of light, all these luck, so be mine.” Red at green ang buenas.

Capricorn – (December 22 – January 19) — Iwasang manlait ng kapwa! Kahit marami ka ng salapi, ipagpatuloy ang pagpapakumbaba. Sa pag-ibig, habang minamahal ang iyong kapwa lalo na iyong mga less fortunate lalo kang pagpapalain at sasagana. Mapalad ang 7, 18, 25, 34, 44, at 49. Mahiwaga mong mantra: “Aum-Akaye-Om.” Yellow at pink ang buenas.

Aquarius – (January 20 – February 18) — Wag nang isipin ang pagkawala ng malaking halaga, sa susunod na mga buwan dobleng biyaya ang iyong matatangap. Sa pag-ibig, itsapuwera muna ang walang kuwetang kasuyo, maghanap ng bagong mamahalin. Mapalad ang 4, 13, 22, 31, 40 at 49. Mahiwaga mong mantra: “Secundus-Nulli-Secunda.” Black at purple ang buenas.

Pisces – (February 19 – March 20) — Huwag mong isiping malayo ka sa nais mong marating. Ang totoo ngayon pa lang abot-kamay mo na ang tagumpay. Sa pag-ibig, hinihintay ka ng kasuyo, wag nang magdalawang-isip pa, puntahan mo na siya. Mapalad ang 7, 16, 25, 39, 40 at 43. Mahiwaga mong mantra: “Agla-Aum-Aum-Aum.” Green at yellow ang buenas.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.