PALAISIPAN

Bandera (Visayas) - - NEWS -

PAHALANG 1 Paminsan-minsan 6 Away 10 Isangag 11 Iluto na nilaga 12 Tibag 13 Pabrika ng apog 14 Pananong 15 Gambala 16 T sa Abakada 18 Dakilang boksingero ng Pinas 20 Dating ngalan ng Iraq 23 Kilala ng lahat 24 Magkasunod na katinig 26 Totoo sa salita at gawa 27 Tuesday, pinaikli 28 Paa ng manok, slang 30 Pambansang laro 31 Patay, slang 32 Lalawigan sa Visayas 33 Dignidad 34 Pribilehiyo ng imbentor PABABA 1 Timbang 2 Ipinanaog 3 Walang-salawal 4 Unang bilang 5 R sa Abakada 6 Taghoy ng aso 7 Gamit ng karpintero 8 Pagkatuyo, lumang Tagalog 9 Tanga, slang 11 Ihambalos 13 Broadcast journalist Gus 17 Piloto 19 Bangus capital ng Pinas 21 Yari sa unang panahon 22 Walang sapin sa paa 23 Pakikitungo 25 Misis ni Sen. Escudero 27 Sikat news magazine ng US 29 Man 30 Saturday, pinaikli 32 S sa Abakada

Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.