PALAISIPAN

Bandera (Visayas) - - NEWS -

PAHALANG 1 Lalawigan sa

Visayas 5 Humamak 10 Huni ng uwak 11 Nakudeta 12 Yaring damit 13 Hollywood singer

Streisand 14 Klase ng orange 16 Lagablab 17 Actor-politician

Ejercito 18 Reklamuhan 20 Trak na

pampasahero 21 Aspili 23 Alipin 25 Magkasunod na letra

sa Abakada 26 Payola sa BoC 27 Planeta sa Solar

System 29 Alas siyete 31 Isang internet slang 32 Punta rito, ibang

tawag 33 Mahina ang ulo 34 Kahoy sa unang

grupo 35 Lasap PABABA 1 Sapin sa ibabaw ng

sahig 2 Taga-showbis 3 Piyesa sa chess 4 Huni ng daga 5 Bansa sa Middle East 6 Mataranta 7 Aksyunan agad 8 Namayapang

broadcaster Ernie 9 Basag-ulo 11 Pang-abay 13 Nasyon 15 Mitingin 19 Lining ng damit 20 Kalat sa gamit 22 Kalagayang marumi 23 Marka ng nilakaran 24 Kalansay 25 Timbuwang 26 Aksyon sa

makinilya 28 Nang panahong

iyon 30 Negrito 33 B sa Abakada

Contributed by MILAGROS M. MILAGROSO

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.