Contributed by DANILO V. GONZALES

Bandera (Visayas) - - NEWS -

PAHALANG

1 Damit ng pari

5 Sabi nila

9 Lason sa tabako

10 Tatak ng gatas ng sanggol 11 Associated Press

13 Ric Orbos, inisyal

14 Ingay ng daga

15 Simbolo ng tantalum

16 Pawikan 18 Supling

20 Pagtatama

22 Siyudad sa Camarines Sur

23 Eroplano ng Russia

24 Pataba

28 Paratang

33 Esposo

34 Sakit sa balat

35 Simbolo ng argon

36 Simbolo ng bismuth

38 Sangay ng AFP

39 Kataga

40 Tinapay

41 Totoy

43 Sabi nila

44 Ngalang babae

PABABA

1 Sumpong

2 Hudyat sa taguan

3 Uri ng ibon

4 Ginto

5 Gapas

6 Inang perlas

7 Uso

8 Hiblang matibay

12 Termino sa golf

15 Lalagyan ng presyo

17 Los Angeles

19 Kataga

21 Boss

22 Ebaporado

24 Hiblang matibay

25 Taberna

26 Hulapi

27 Pandagat

29 Awit

30 Nagkakaisang mga bansa

31 Taguri sa banal

32 Ngalang babae

37 Nanay

38 Tinapay

40 3.1416

42 Official Receipt

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.