Pension ng tatay sa SSS, makukuha kaya?

Bandera (Visayas) - - News -

MAGANDANG araw po gusto ko lang po sanang malamankung makukuha ko pa po ba ang SSS pension ng daddy ko? Isa lang po akong anak, patay na po silang parehas ng mommy ko. Nais ko po sanang malaman kung anu-ano ang mga kailangan kong papeles at kung ano po ang benefits na makukuha ko sa SSS ng daddy ko bilang isang beneficiary niya.

Taong 2013 po nang mamatay ang daddy ko dahil po sa bata pa ako nang maulila. Hindi ko po alam anong mga kailangan ko para makuha yung SSS ng tatay ko. Burial lang po ang naayos ng pinsan ko noong mamatay ang daddy ko. Meron pa po ba akong iba pang makukuhang benepisyo sa SSS para makatulong sa akin dahil ako po ay naulila na sa mga magulang. Sana po ay matulungan ninyo ako.

Lyla Marish Carpio

❏❏❏

REPLY: Ito ay tugon sa katanungan ni B. Lyla Marish Carpio patungkol sa death benefit ng kanyang ama.

Ayon kay B. Carpio, ulila na siya at nais niyang malaman kung maaari siyang makatanggap ng benepisyo dahil sa pagkamatay ng kanyang ama.

Hindi nabanggit ni B. Carpio ang mga mahahalagang detalye tungkol sa kanyang ama katulad ng kumpletong pangalan, SS number at kung kailan ito namatay. Mahalaga ang mga impormasyong ito upang matingnan sa record ng SSS ang death benefit para sa kanyang ama.

Ang benepisyo sa pagkamatay ay benepisyong ibinabayad sa mga karapatdapat na benepisyaryo ng namatay na miyembro. Ang primary beneficiaries ng namatay na miyembro ay makatatanggap ng panghabambuhay na pensiyon kung nakapaghulog ang miyembro ng hindi bababa sa 36 buwan. Kung hindi umabot sa 36 buwan ang hulog, lump sum benefit ang matatanggap ng primary beneficiairies. Ang itinuturing na primary beneficiaries ay ang ligal na asawa at ang mga menor de edad na anak ng miyembro.

Ang bawat menor de edad na anak ay mabibigyan din ng dependent's pension na katumbas ng P250 o 10 porsiento ng basic pensiyon. Ang benepisyong ito ay matitigil lamang kapag umabot ang nasabing anak sa 21 taong gulang, mag-asawa, o makapagtrabaho. Ito ay i-pinagkakaloob sa limang menor de edad na anak, simula sa pinakabata.

Kung walang primary beneficiaries, ang susunod na maaaring makatanggap ng benepisyo ay ang mga magulang ng namatay na miyembro. Sila ang itinuturing na secondary be-neficiaries.

Kung wala na ring secondary beneficiaries, ang maaaring makatanggap ng benepisyo ay ang mga designated beneficiaries o kung sinuman ang mga nakatala sa SSS Form E1 at E4.

Lump sum death benefit lamang ang naibibigay sa mga secondary at designated beneficiaries.

Kung ang namatay na miyembro ay retiree pensioner na dati, at wala itong primary beneficiaries, ang kanyang mga ligal na tagapagmana ay makatatanggap lamang ng natitirang pensiyon na nakapaloob sa five-year guaranteed period.

Sa kaso ni B. Carpio, nabanggit niya na ulila na siya at ipinagpapalagay namin na siya ay hindi na menor de edad. Dahil sa walang primary beneficiaries ang kanyang ama, ang mababayaran ng lump sum death benefit ay ang kanyang lolo at lola. Kung sakaling wala na rin siyang lolo at lola, at kung siya ang nakatalang benepisyaryo ng kanyang ama, siya ang maaaring mabayaran ng benepisyo.

Pinapayuhan namin si B. Carpio na maghain ng aplikasyon para sa benepisyo sa pagkamatay sa pinakamalapit na tanggapan ng SSS. Kailangan na magsumite ng napunan na Death Claim Application Form kalakip ng Sinumpaang Salaysay, death certificate ng kanyang ama na sinertipika ng Philippine Statistics Authority o Local Civil Registrar, at certified true copy ng kanyang birth certificate. Magdala din siya ng litrato niya, napunang signature form at valid ID, at ID ng kanyang ama. Nawa'y nabigyan po naming ng linaw ang bagay na ito.

Salamat po. Sumasainyo, May Rose DL Francisco Social Security Officer IV SSS Media Affairs Department Noted: Ma. Luisa P. Sebastian Department Manager

❏❏❏

May nais ba kayong isangguni sa Aksyon Line? Maaari kayong sumulat sa aming tanggapan Aksyon Line c/o Inquirer Bandera, MRP bldg., Mola st. cor. Pasong Tirad st., Makati City o kaya ay mag-email sa jenniferbilog@yahoo.com.ph or jenniferbilog1977@ gmail.com.

Hangad ng Aksyon Line na buong puso namin kayong mapaglingkuran sa abot ng aming makakaya.

Newspapers in Tagalog

Newspapers from Philippines

© PressReader. All rights reserved.